„Do zdrowia na końskim grzbiecie - bezpłatne zajęcia hipoterapii dla dzieci niepełnosprawnych”

 

Z dniem 18.10.2015r. Fundacja "Lucky 5" przy współudziale Ośrodka Szkoleniowo-Jeździeckiego "Lucky 5 Ranch" kończy realizację projektu „Do zdrowia na końskim grzbiecie - bezpłatne zajęcia hipoterapii dla dzieci niepełnosprawnych”, zadanie realizowane przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w 2015r. 

W zajęciach hipoterapii udział wzięło 30 dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Każdy z uczestników miał do wykorzystania 12 sesji hipoterapii, w sumie odbyło się 360 sesji hipoterapii.

W dzisiejszych czasach hipoterapia figuruje na liście najskuteczniejszych, niosących szybkie efekty, samodzielnych form terapii. Czar konia
i jego moc terapeutyczna tkwi w jego sposobie poruszania się, charakterze i usposobieniu. 
Hipoterapia przynosi doskonałe efekty przy pracy z ciałem – systemami nerwowym i mięśniowym. Koń, który porusza się miarowym, rytmicznymi i symetrycznym krokiem daje pacjentowi symulację chodu, przez co przyspiesza naukę chodzenia u niepełnosprawnych dzieci. Ciepło i ruch końskiego ciała zmniejszają spastyczne napięcie  oraz przykurcze w stawach. Dosiadanie konia koryguje wady postawy, niweluje asymetrię mięśni posturalnych. Odpowiednie ćwiczenia na końskim grzbiecie mogą też wspomóc integrację przetrwałych odruchów. Bardzo silnej stymulacji podlega układ przedsionkowy, odpowiedzialny za zmysł równowagi i mający kluczowe znaczenie dla funkcjonowania dziecka. Podwyższony poziom pobudzenia i specyficzny rodzaj ruchu na końskim grzbiecie poprawia też funkcje narządów wewnętrznych, układu krążenia i oddechu. Jednak praca fizjoterapeutyczna to tylko jeden aspekt hipoterapii – nie wolno zapominać o ogromnym wpływie jazdy konnej na sferę emocjonalną, poznawczą, motywacyjną i społeczną jeźdźca. Samo pierwsze posadzenie na koniu jest nie lada wrażeniem. Z grzbietu ziemia jest odległa, a głową jeździec sięga prawie nieba.