Rekrutacja do projektu"Do zdrowia na końskim grzbiecie - zajęcia hipoterapii dla dzieci niepełnosprawnych"

 

W dniach od 6.07 do 19.07.2015r Fundacja 'Lucky 5' rozpoczyna rekrutację 30 niepełnosprawnych dzieci z powiatów skarżyskiego, koneckiego i starachowickiego na zajęcia hipoterapii - zadanie realizowane przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w 2015r.

Projekt "Do zdrowia na końskim grzbiecie - zajęcia hipoterapii dla dzieci niepełnosprawnych" będzie realizowany od 20.07.2015r. do 18.10.2015r. i podczas trwania projektu każde z niepełnosprawnych dzieci będzie mogło odbyć 12 sesji hipoterapii, których koszt zostanie pokryty z dofinansowania. 

Prosimy zainteresowanych rodziców będących mieszkańcami powiatu skarżyskiego, koneckiego lub starachowickiego o dostarcznie aktualnych orzeczeń o niepełnosprawności dzieci do dnia 19.07.2015r. pod adres Mroczków 14A, 26-120 Bliżyn. Po zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie rodzice otrzymają do wypelnienia dokumenty niezbędne do dalszego udziału w realizacji projektu.

Na terenie podanych powiatów Funadacja 'Lucky 5' w zależności od możliwości przeprowadzi spotkania informacyjno-rekrutacyjne z zainteresowanymi rodzicami. 

Zapraszamy do udziału w projekcie :)