Hipoterapia

Ludzie coraz częściej borykają się z różnymi problemami, które wymagają pomocy ze strony drugiego człowieka. Jak się okazuje, zawiłości życiowe można rozwiązywać również za pośrednictwem zwierząt. Konie nie wydają opinii, nie krytykują, nie oceniają z góry, a ponadto wnoszą radość, pozytywną energię i są często sensem życia.

 

          

„Hipoterapia to jedna z metod rehabilitacji ruchowej na bazie neurofizjologii, prowadzona przy udziale konia (grec. hiposs). Poruszający się stępem koń przenosi impulsy ruchowe i dzięki temu jest on swoistym medium (łącznikiem) terapeutycznym. Trening tułowia w siadzie oraz przemieszczanie się w przód w sposób typowy dla chodu człowieka prowadzą do osiągnięcia właściwych reakcji postawy” (StrauB 1996, s.27).

Jest to działanie mające na celu przywracanie zdrowia i usprawnianie przy pomocy konia i jazdy konnej osób:

  • po przebytych chorobach zostawiających trwałe ślady w sprawności fizycznej i w życiu psychicznym,
  • z niepełnosprawnością intelektualną,
  • z deficytami rozwojowymi,
  • z uszkodzeniami analizatorów (wzrok, słuch),
  • niedostosowanych społecznie.

          

"Celem terapii z koniem i terapii jazdą konną jest przywrócenie tym osobom sprawności fizycznej i psychicznej w możliwym do osiągnięcia zakresie. Uniwersalność hipoterapii polega na jednoczesnym oddziaływaniu ruchowym, sensorycznym, psychicznym i społecznym. Hipoterapia stanowi jeden z elementów rehabilitacji leczniczej i jest prowadzona na zlecenie lekarza.” (Strumińska 2003, s.16).

Zgodnie z Kanonami Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego:

Hipoterapia jest formą wieloprofilowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych, która swą wyjątkowość zawdzięcza obecności konia w roli współterapeuty oraz wykorzystaniu jego wielopłaszczyznowego oddziaływania na pacjenta. Wśród właściwości terapeutycznych konia wymienia się następujące:

1. Koń daje wrażenie chodu ludzkiego.

2. Koń zmniejsza spastyczność mięśni.

3. Koń hamuje przetrwale odruchy postawy.

4. Koń przywraca zaburzoną symetrię mięśni tułowia.

5. Koń koryguje postawę ciała.

6. Koń zapobiega przykurczom i ograniczeniom ruchomości w stawach.

7. Koń zwiększa możliwości lokomocyjne.

8. Koń może usprawniać bardzo łagodnie.

9. Koń pobudza zmysły.

10. Koń stanowi źródło bodźców równoważnych.

11. Koń uaktywnia.

12. Koń usprawnia prace organów wewnętrznych.

13. Koń mobilizuje i nie nudzi.

14. Koń jest bezpieczny emocjonalnie.

15. Koń uczy.

16. Koń relaksuje.

17. Koń uniwersalnym stanowiskiem terapeutycznym.

 

           

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt -  tel. 606 774 707 lub 608 311 706        

Zapraszamy!