Regulamin szkoleń

Konie uczą ludzi

1. Po otrzymaniu wypełnionego formularza  firma „WD Consulting i Usługi Wioletta Dziwok” prześle droga e-mail fakturę pro forma oraz potwierdzenie rezerwacji miejsc (w przypadku braku odpowiedzi z naszej strony w ciągu 24h - prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 602 236 749 lub 539 994 009 (może się zdarzyć, że wiadomość e-mail nie dotrze do odbiorcy).

2. W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z danej firmy inwestycję należy pomniejszyć o upust o wartości 10% od całej inwestycji .

3. Płatności należy dokonać do 5 dnia przed datą rozpoczęcia szkolenia na konto firmy WD Consulting i Usługi Wioletta Dziwok: PKO Bank Polski S.A. nr: 06 1020 2629 0000 9902 0137 3125

4. Na podstawie przesłanego zamówienia i wpłaty na konto firma WD Consulting i Usługi Wioletta Dziwok wystawi fakturę VAT.

5. Jeżeli z przyczyn losowych, uczestnik nie może wziąć udziału w szkoleniu to przesłanie formularza nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami finansowymi, pod warunkiem, że poinformuje o tym firmę WD Consulting i Usługi Wioletta Dziwok do 3 dnia przed datą szkolenia.

6. W przypadku rezygnacji w okresie trzech dni przed datą szkolenia uczestnik otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty w wysokości 80% wartości lub zostaje zapisany na inny, wybrany termin.

7. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę WD Consulting i Usługi Wioletta Dziwok w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.2007 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr 133 poz,883).

8. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od firmy WD Consulting i Usługi Wioletta Dziwok (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz.U. Nr 144 poz.1204 „O świadczeniu usług drogą elektroniczną”). W każdym momencie uczestnikowi przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.

9. Uczestnik szkolenia oświadcza, że zna i akceptuje powyższe warunki finansowo-organizacyjne szkolenia.

 

Mistrz sprzedaży

Kompetencje menedżerskie

1. Po otrzymaniu wypełnionego formularza  firma „FD Consulting i Usługi Franz Dziwok” prześle droga e-mail fakturę pro forma oraz potwierdzenie rezerwacji miejsc (w przypadku braku odpowiedzi z naszej strony w ciągu 24h - prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 602 236 749 lub 539 994 009 (może się zdarzyć, że wiadomość e-mail nie dotrze do odbiorcy).

2. W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z danej firmy inwestycję należy pomniejszyć o dodatkowy upust o wartości 10% od całej inwestycji .

3. W przypadku przesłania zgłoszenia do 30 dni przed datą szkolenia udzielamy dodatkowego rabatu w wysokości 100zł netto od każdej zgłoszonej osoby.

4. Płatności należy dokonać do 5 dnia przed datą rozpoczęcia szkolenia na konto firmy FD Consulting i Usługi Franz Dziwok: PKO Bank Polski S.A. nr: 80 1020 2629 0000 9302 0281 4283

5. Na podstawie przesłanego zamówienia i wpłaty na konto firma FD Consulting i Usługi Franz Dziwok wystawi fakturę VAT.

6. Jeżeli z przyczyn losowych, uczestnik nie może wziąć udziału w szkoleniu to przesłanie formularza nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami finansowymi, pod warunkiem, że poinformuje o tym firmę FD Consulting i Usługi Franz Dziwok do 3 dnia przed datą szkolenia.

7. W przypadku rezygnacji w okresie trzech dni przed datą szkolenia uczestnik otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty w wysokości 80% wartości lub zostaje zapisany na inny, wybrany termin.

8. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę FD Consulting i Usługi Franz Dziwok w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.2007 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr 133 poz,883).

9. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od firmy FD Consulting i Usługi Franz Dziwok (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz.U. Nr 144 poz.1204 „O świadczeniu usług drogą elektroniczną”). W każdym momencie uczestnikowi przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.

10. Uczestnik szkolenia oświadcza, że zna i akceptuje powyższe warunki finansowo-organizacyjne szkolenia.